Poradenské služby 

při hledání práce pro cizince

Jsme nápomocni při hledání pracovního uplatnění  cizinců a  vytváříme a realizujeme služby k podpoře cizinců, kteří se chtějí uplatnit v práci a zároveň hlídáme .

Poskytujeme cizincům všeobecnou podporu a napomáhame k jejich integraci do české společnosti. Nabízíme především bezplatné právní a sociální poradenství, psychosociální pomoc, doprovody na úřady, přístup na internet, kurzy češtiny či kurzy socio-kulturní orientace a mnohé další nízkoprahové služby.

V otázkách zaměstnání Vám pomůžeme s hledáním práce, oslovováním zaměstnavatelů, sestavení životopisu a motivačního dopisu, s přípravou na přijímací pohovor, s vyřizováním podkladů pro získání pracovního povolení a povolení k pobytu, jakož i s vymáháním nevyplacené mzdy či s řešením jiných konfliktních či komplikovaných situací ve Vaší práci (např. ukončení pracovního poměru, bezpečnost při práci, pracovní úrazy, otázky mateřství a rodičovství při práci, apod.).

Snažíme se pomáhat vytvářením rovných šancí, zejména pro cizince a překonáváním předsudků a genderových stereotypů.

Pomůžeme najít pomoc, která Vám usnadní cestu k zaměstnání.
  • při vyhledávání nabídek práce naučí Vás vyhledávat si nabídky práce, pracovat s internetem apod.
  • při oslovování zaměstnavatele naučí Vás telefonovat s potenciálním zaměstnavatelem, sepsat Váš životopis, průvodní dopis, mluvit se zaměstnavatelem o svém zdravotním stavu vzhledem k práci apod.
  • při rozhodování o vhodném zaměstnání dle Vašich zájmů, předpokladů, vzdělání, dovedností, zdravotních omezení, možností mobility a dopravy apod.
  • při prvních dnech v novém zaměstnání pomoc při zaučování po dohodě se zaměstnavatelem, pomoc při porozumění požadavkům apod.
  • při rozhodování o vhodném doplnění vzdělání dle Vašich zájmů, již dosaženého vzdělání, časových možností, zdravotních omezení apod.
  • při porozumění základním pracovněprávním záležitostem pracovní smlouva, dohody, mzda, dovolená, práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele apod.
  • při jednání na úřadech porozumění tomu, co se po Vás žádá, vyplnění formulářů, doprovod apod.
  • při oslovení dalších organizací, které by Vám mohli pomoci naplnit Vaše potřeby jinými službami
  • při dalších krocích, které vedou k naplnění Vašich potřeb spojených s hledáním práce, pokud se na tom s nimi vzájemně dohodnete (minimálně máte vždy možnost získat kontakt na někoho jiného, kdo by Vám mohl pomoci v tom, co potřebujete)

t...